Konsultacja okulistyczna (kolejna wizyta) specjaliści w Słomnikach