Interwencja kryzysowa specjaliście, Psie Pole Wrocław