Badania profilaktyczne specjaliście, Dąbie Szczecin