Badania niemowląt i dzieci specjaliście, Piaski Białystok