Badania ginekologiczne specjaliście, Śródmieście Radom