Badania bakteriologiczne zwierząt specjaliści w Kaliszu