Pulmonologia centra medyczne Osiedle Nad Potokiem, Radom