Chirurgia centra medyczne Bydgoskie Przedmieście, Toruń