Chirurgia centra medyczne Kawaleryjskie, Białystok