Mgr

Marta Banaszak verifiedCreated with Sketch.

Dietetyk

Adresy i kontakt

Szukasz dietetyka? Pacjenci polecają:

Anna Czyżewska
Anna Czyżewska
Dietetyk
Karpia, 17B, Poznań
Kompetentny dietetyk, wywiad przeprowadzony w sposób bardzo szczegółowy. Jestem bardzo zadowolona, polecam serdecznie. więcej

Szymon Chrzanowski
Szymon Chrzanowski
Dietetyk
Obornicka 262, Poznań
Profesjonalna wizyta. Szczegółowy wywiad. Spokojna pełna życzliwości atmosfera. Badanie. Wspólny plan zmian. Zachęcam… więcej

Aleksandra Matejko
Aleksandra Matejko
Dietetyk
ul. Serbska 11, Poznań

Sławomir Kula
Sławomir Kula
Dietetyk
osiedle Na Murawie 5b/2, Poznań
To była moja pierwsza wizyta u Pana Sławomira, ale z pewnością nie ostatnia. Pan Sławomir wszystko skrupulatnie… więcej

Paulina Szczechowicz
Paulina Szczechowicz
Dietetyk
Piątkowska 122, Poznań
Jestem bardzo zadowolona z pomocy jaką otrzymałam od pani Pauliny. Dieta ułożona idealnie pode mnie zresztą czemu… więcej

Doświadczenie i kwalifikacje

O mnie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).

Na co dzień pra­cu­je w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.

Spe­cja­li­zu­je się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci (również z autyzmem). Zaj­mu­je się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.
Pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje ży­wie­nio­we oraz ukła­da die­ty in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do pa­cjen­ta.

Pro­wa­dzi wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

Usługi

Centrum terapeutyczne "Od głowy do mowy"

Błażeja 88d, Stare Miasto, 61-608 Poznań, wielkopolskie


Centrum Medyczne Jerzykowo

Okrężna 26, 62-007 Jerzykowo, wielkopolskie

Dieta 7-dniowa 100 zł

Pytania od pacjentów

Martwisz się swoim zdrowiem? Zadawaj pytania 23 tysiącom lekarzy i specjalistów, odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz średnio w przeciągu 48 h, zupełnie za darmo.

Martwisz się swoim zdrowiem?

Zadawaj pytania 23 tysiącom lekarzy i specjalistów, odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz średnio w przeciągu 48 h, zupełnie za darmo.

Zadaj pytanie naszym specjalistom

Brak opinii

Ten lekarz nie ma jeszcze opinii na ZnanyLekarz. Dodaj pierwszą.

Dodaj opinię

Zgodnie z RODO informujemy, że administratorem danych osobowych ujawnionych na profilu Profesjonalisty jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7 kod pocztowy 01-217.

ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe Profesjonalisty w celu informowania użytkowników internetu o prowadzonej przez Profesjonalistę działalności leczniczej lub innej podobnej, w tym specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł, w tym CEIDG. Więcej o danych osobowych na stronie: https://www.znanylekarz.pl/gdpr/landing#tab=professional