Niskie poczucie własnej wartości specjaliści w Miliczu