Niskie poczucie własnej wartości specjaliści w Gostyni