Zdjęcie przedstawia wadę wzroku u małego dziecka

Wady wzroku u małych dzieci

Napisano przez w Okulistyka09 lutego 2016 Brak komentarzy.

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Dziecko przychodząc na świat nie widzi, a jedynie odbiera sygnały wzrokowe. Prawidłowa ilość i jakość stymulacji powoduje prawidłowy rozwój oka, układu wzrokowego i mózgu. 

Jeśli ilość i jakość bodźców jest nieodpowiednia, jakość obrazu zła to prawidłowy rozwój wzroku dziecka jest niemożliwy. Wzrok powinien rozwijać się w sposób harmonijny wraz z ogólnym rozwojem dziecka.

Prawidłowy wzrok malucha dostarcza informacji o świecie, pobudza i ułatwia rozwój poznawczy i społeczny, ułatwia komunikację pozawerbalną, stymuluje rozwój ruchowy, pobudza do zabawy, prowokuje przemieszczanie się w kierunku bodźców, ułatwia nabywanie umiejętności w zakresie samoobsługi.

Funkcjonalny rozwój oka i układu wzrokowego następuje w pierwszych latach życia dziecka

Z tego powodu niewykryta wcześnie wada wrodzona oka, duża wada refrakcji (szczególnie różnowzroczność) powodują ograniczenie lub zatrzymanie prawidłowego rozwoju widzenia. Brak interwencji przy istnieniu patologii układu wzrokowego w pierwszych kilku latach życia dziecka może skutkować trwałym, niemożliwym już do korekcji w późniejszym okresie życia niedowidzeniem. O ile niedowidzenie można leczyć we wczesnych latach życia dziecka, tyle po 7 -8 roku życia zwykle jest już za późno. Oko niedowidzące pozostaje okiem ze słabą ostrością widzenia do końca życia.

Objawy

Niewyrównana wada refrakcji u dziecka w wieku szkolnym może powodować bóle głowy, rozdrażnienie, zaczerwienienie oczu. Może być przyczyną problemów z nauką, braku pewności siebie, problemów z funkcjonowaniem dziecka w gronie rówieśników. Patologie wrodzone oka i wady refrakcji u małych dzieci możliwe są do wykrycia podczas badania klinicznego przeprowadzonego przez specjalistę okulistę mającego doświadczenie w badaniu dzieci.

Wady refrakcji to zaburzenie wynikające z patologicznej anatomii gałki ocznej powodujące, że obraz ogniskowany jest przed lub za siatkówką. Pacjent widzi zamazany, nieostry obraz. Wyróżniamy 3 podstawowe wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność (astygmatyzm).

Niewielka nadwzroczność u dzieci do 7. roku życia jest stanem fizjologicznym – niewymagającym korekcji okularowej. Gdy nadwzroczność jest większa niż fizjologiczna, a mechanizmy kompensacyjne niewydolne, dziecko widzi nieostro. Korekcja okularowa staje się wtedy konieczna.

Krótkowzroczność to wada wzroku, przy której promienie świetlne ogniskowane są przed siatkówką. 

Astygmatyzm – to wada wynikająca z nieprawidłowej krzywizny rogówki. Powstaje wówczas kilka nieostrych obrazów za lub przed siatkówką.

Zarówno astygmatyzm, jak i krótkowzroczność to wady konieczne do korekcji okularowej.