jak stymulować rozwój mowy

Jak stymulować rozwój mowy?

Napisano przez w Wskazówki i porady06 maja 2016 Brak komentarzy.

Werbalizowanie swoich myśli stanowi ważny element efektywnej komunikacji międzyludzkiej. To dzięki mowie możemy porozumiewać się z innymi, wyrażać swoje zdanie, określać swoje potrzeby.

Jej rozwój jest zależny od wielu czynników i może przebiegać w różnym tempie. Poniżej odpowiem na pytanie jak stymulować rozwój mowy.

Przedstawię wskazówki jak postępować, aby mowa naszego malucha rozwijała się szybciej:

 • Rozmawiamy z dzieckiem używając krótkich zdań, prostych poleceń.
 • Korzystamy z książeczek zawierających krótkie, proste zdania. Oglądamy je i czytamy razem z dzieckiem. Dobrze, gdy zdania napisane są literami drukowanymi. Czytamy i jednocześnie wskazujemy czytane słowo palcem.
 • Wykorzystujemy zabawy paluszkowe oraz inne wierszyki.
 • Nagradzamy dziecko za każdy, choćby niewielki sukces. Ważne jest wsparcie emocjonalne, pochwała, nie nagroda materialna.
 • Niewerbalne zachowania dziecka – my werbalizujemy.
 • Podczas zabawy z dzieckiem mówimy co robimy, np. „To jest piłka”. Opisujemy ją (jest okrągła, jakie ma kolory itp.)
 • Nawiązujemy dialog z dzieckiem, np. dziecko niewerbalnie (gestami) pokazuje, że coś chce, wtedy mówimy „chcesz …. powiedz daj”, ale dajemy, nie czekamy aż dziecko od razu powie.
 • Wykorzystujemy w zabawie zwierzęta i inne przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki (auto, dzwonek, zegar itp.) – udawanie odgłosów zwierząt i inne dźwiękonaśladowcze ćwiczenia.
 • Nie zmuszamy do wypowiadania się.
 • Podczas rozmowy utrzymujemy kontakt wzrokowy.
 • Oswajamy dziecko z brzmieniem danego słowa w różnych sytuacjach, np. „pies” jako żywe zwierze, jako maskotka, obrazek w książce, w kreskówce itp.
 • Nie używamy w stosunku do dziecka poleceń „powtórz”.
 • Bawimy się tym, co lubi.
 • Mówimy wolniej dzieląc wyrazy na sylaby (wyklaskujemy sylaby, wybijamy rytm na instrumentach).
 • Pamiętajmy! Dziecko uczy się języka od nas.

Musimy pamiętać, że dzieci uczą się języka od nas. Czasem może się wydawać, że dziecko nie słucha lub nie słyszy, co i jak mówimy. To nie prawda. Dzieci słyszą, kodują i powtarzają. Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za rozwój dziecka, także rozwój mowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się ze specjalistą, który odpowie na wszystkie pytania.

O autorze