Rezonans magnetyczny płodu

Rezonans magnetyczny płodu

Napisano przez w Ginekologia04 czerwca 2016 Brak komentarzy.

Rezonans magnetyczny płodu wykonuje się od 20. tygodnia ciąży. W tym okresie ciąży jest to badanie bezpieczne, trwa 20 – 40 minut, przeprowadzane jest u pacjentki ciężarnej w pozycji leżącej na plecach, natomiast w trzecim trymestrze w pozycji skośnej na lewym boku, w celu wyeliminowania ucisku na żyłę główną dolną.

Główne wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego płodu to wady ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa płodu, jako rozszerzenie diagnostyki ultrasonograficznej.

Rezonans pozwala na dokładniejszą ocenę zwłaszcza dołu tylnego czaszki, znajduje szczególne zastosowanie w przypadku takich nieprawidłowości, jak malformacja Chiariego II czy rhombencephalosynapsis (RES).

Rhombencephalosynapsis jest wadą bardzo rzadką, jej rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki rezonansowi magnetycznemu, w badaniu ultrasonograficznym można ją natomiast jedynie podejrzewać, podczas uwidocznienia zmniejszonego wymiaru móżdżku płodu.

Ocena kanału kręgowego i jego zawartości za pomocą rezonansu magnetycznego jest pozbawiona ograniczeń towarzyszących ultrasonografii (cienie akustyczne od struktur kostnych, otyłość ciężarnej, wielowodzie, pozycja płodu). Rezonans magnetyczny pozwala na dokładniejszą diagnostykę wad kręgosłupa płodu, cechuje się 100% zgodnością ze stanem klinicznym noworodka po urodzeniu, podczas gdy ultrasonografia: 80 % zgodnością. Kolejnym wskazaniem do wykonania rezonansu płodu będzie jego wykorzystanie w celu kwalifikacji do operacji wewnątrzmacicznych, jak również monitorowania pooperacyjnego wad, takich jak: przepukliny oponowo-rdzeniowe, przepukliny przeponowe płodu.

Ocena ewolucji zmian płodu, na przykład regresji krwiaka śródmózgowego, zwyrodnienia gruczołowo-torbielowatego płuc (CCALM- Congenital Cystic Adenomatoid Lung Malformation), sekwestracji płucnej, progresji uropatii zaporowej płodu to kolejne wskazania do przeprowadzenia rezonansu. Dzięki rezonansowi magnetycznemu jest możliwa ocena funkcji nerek płodu z użyciem sekwencji obrazowania zależnej od dyfuzji (DWI- Diffusion Weighted Imaging). Prawidłowe nerki wykazują wysoką intensywność sygnału w sekwencji DWI, tracą ją wraz z utratą swej funkcjonalności.

Do głównych przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego należą: klaustrofobia, rozrusznik serca, ferromagnetyczny klips naczyniowy tętnic mózgowych, odłamek metalowy w oku, narządach ważnych dla podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, nieusuwalny neurostymulator, metalowy, elektroniczny implant uszny, podskórne aparaty słuchowe.

Gdzie można w Polsce wykonać rezonans magnetyczny płodu

Rezonans magnetyczny płodu można wykonać w pracowniach rezonansu magnetycznego w Warszawie, Krakowie, Kielcach, Bytomiu oraz Zabrzu.