nowotwory krwi i leczenie antynowotworowe.

Jak długo należy stosować leki przeciwdepresyjne?

Napisano przez w Zdrowie02 maja 2016 Brak komentarzy.

Zacznijmy od tego, iż sama decyzja o konieczności ich przyjmowana powinna być ustalona z lekarzem, dlatego warto każdorazową zmianę dawki leku skonsultować ze swoim psychiatrą.

Wiele preparatów, które czasem chcielibyśmy odstawić od razu, może wywołać tzw. zespół odstawienny, który może skutkować m.in. zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami. Oczywiście nie należy zapominać o możliwym ponownym pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego, z pełnym nawrotem włącznie.

Przebieg leczenia

Leczenie antydepresyjne składa się z II podstawowych faz – ostrej i podtrzymującej. W fazie ostrej dążymy razem z pacjentem do ulżenia mu w jego problemach – idealnym byłoby uzyskać remisję objawów, czyli ich kompletny zanik. Taka faza, w niepowikłanej depresji, powinna trwać ok 4 – 6, a nieraz nawet do 12 tyg. Po tym czasie powinniśmy uzyskać co najmniej poprawę kliniczną w zakresie: subiektywnego samopoczucia pacjenta, objawową w opinii lekarza czy osób bliskich, większe zaangażowanie w sprawy rodzinne czy zawodowe.

W fazie drugiej skupiamy się natomiast, na zażywaniu leków pomimo dobrego już ogólnego samopoczucia – ma to zmniejszyć ryzyko nawrotu epizodu depresji. Większość autorów publikacji jest zgodna, że II faza powinna trwać 6 – 9 miesięcy. Okres ten może ulec zmianie zależnie od stanu pacjenta, oceny rokowania, współistniejących zdarzeń losowych, obecności wcześniejszych epizodów depresji.

Szacunkowo ok. 1/3 pacjentów przerywa leczenie po 1 miesiącu stosowania leków. Wynika to najczęściej z przekonania, że „czuję się znacznie lepiej, już sobie dam radę”. Nie porównujmy strategii leczenia depresji do leczenia bólu głowy. Pamiętajmy, że nie tylko Wy jako pacjenci chcecie dla siebie jak najlepiej, ale też lekarz nie powinien być minimalistą. Nie znam żadnego psychiatry, który cieszyłby się z tego, że pacjent zdrowiałby i wracał ponownie doń co kilka tygodni.

Zatem nie ulegajmy mylnemu wrażeniu, że długotrwałe branie leków mimo dobrego samopoczucia jest podyktowane jedynie przez chęć zarobku pazernego doktora. Wręcz przeciwnie, to zbyt wczesne zaniechanie leczenia, może doprowadzić do rychłego powrotu do gabinetu lekarskiego.