Leczenie mięśniaków macicy

Leczenie mięśniaków macicy szansą na uniknięcie histerektomii

Napisano przez w Ginekologia24 czerwca 2016 Brak komentarzy.

Mięśniaki macicy występują u 20 – 40% kobiet w okresie rozrodczym i są przyczyną nieprawidłowego, obfitego krwawienia miesiączkowego, niedokrwistości, dolegliwości bólowych w miednicy mniejszej oraz problemów z płodnością.

Histerektomia czyli usunięcie macicy wykonana u kobiet przed 50. rokiem życia z powodu występowania mięśniaków wiąże się z wieloma niekorzystnymi następstwami, takimi jak: obniżenie narządów miednicy mniejszej, wysiłkowe nietrzymanie moczu, depresja, pogorszenie jakości życia, wystąpienie wcześniejszej menopauzy i choroby wieńcowej serca, udaru mózgu, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera.

Po histerektomii odnotowano również wzrost występowania nowotworów tarczycy, nerek, pęcherza moczowego, dlatego właściwa i zawężona kwalifikacja do tego zabiegu jest bardzo istotna.
Octan uliprystalu w dawce 5mg dziennie przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące został zarejestrowany do przerywanego (okresowego) leczenia umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy u kobiet w wieku rozrodczym, u których histerektomia nie jest właściwym postępowaniem. Octan uliprystalu należy do selektywnych modulatorów receptora progesteronowego.

Progesteron odgrywa ważną rolę w patogenezie mięśniaków: doprowadza do zwiększenia ekspresji czynników wzrostu (VEGF), hamuje ekspresję czynnika martwicy nowotworów (TNF-alfa). Ekspresja VEGF w tkance mięśniaka jest zwiększona, natomiast octan uliprystalu powoduje zahamowanie proliferacji komórkowej i angiogenezy w tkance mięśniaka, zmniejsza odkładanie się kolagenu w macierzy pozakomórkowej i redukuje objętość mięśniaka.

Długoterminowa, przerywana terapia mięśniaków macicy octanem uliprystalu stanowi obecnie realną szansę na uniknięcie histerektomii u kobiet z mięśniakami, co zostało potwierdzone na podstawie badań naukowych PEARL (Ulipristal Acetate Efficacy Assessment in Reduction of Symptoms Due to Uterine Leiomyomata).

Materiał przygotowano na podstawie:

Anita Olejek, Katarzyna Olszak- Wasiuk, Anna Czerwińska-Bednarska. Długoterminowa przerywana terapia mięśniaków macicy szansą na uniknięcie histerektomii oraz jej negatywnych następstw. Menopause Rev 2016, 15 (1).