Zdjęcie pacjentki przed kolposkopią

Kolposkopia

Napisano przez w Ginekologia30 września 2015 Brak komentarzy.

Kolposkopia jest to bezbolesne badanie ginekologiczne, mające na celu wykrycie zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy, pochwy oraz okolicy sromu. Badanie pozwala diagnozować zmiany przednowotworowe, zmiany podejrzane o przemianę nowotworową, a także inne patologie w zakresie żeńskiego układu rozrodczego (nadżerki, ektopie, nawracające infekcje, zmiany atroficzne).

Na czym polega kolposkopia?

Kolposkopia jest istotnym, dodatkowym, badaniem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej grupy cytologicznej, w celu potwierdzenia stanu przednowotworowego lub nowotworowego, a także określenia lokalizacji nieprawidłowości w obrębie szyjki macicy. Pozwala to na precyzyjne pobranie wycinków do oceny histopatologicznej, również w trakcie kolposkopii.

Kolposkopia jest badaniem bezbolesnym, wykonywanym przez doświadczonego ginekologa. Pacjentka zajmuje pozycję na fotelu ginekologicznym, jak przy standardowym badaniu, podczas gdy lekarz obserwuje szyjkę macicy, pochwę i okolicę sromu za pomocą kolposkopu umiejscowionego w odległości około 20 – 30 cm od przedsionka pochwy.

W trakcie badania wykonywane są próby – octowa i jodowa, polegające na obmywaniu szyjki odpowiednimi roztworami niewielką pipetką. Pozwala to ocenić niewidoczne na co dzień zmiany, co dodatkowo zwiększa szanse na wykrycie nieprawidłowości i ich precyzyjne zlokalizowanie. Pacjentka nie odczuwa w trakcie badania żadnych dolegliwości bólowych. W przypadku podejrzenia zmian na szyjce macicy wymagających badania histopatologicznego, lekarz może zaproponować pobranie wycinków, po ewentualnym znieczuleniu miejscowym. Materiał taki przesyłany jest do oceny patomorfologicznej.

Kolposkopia jest również wskazana w celu diagnostyki tzw. nadżerek, czyli erytroplakii tarczy części pochwowej, nawracających stanów zapalnych pochwy, krwawień po stosunku (kontaktowych), a także u pacjentek, u których stwierdzono infekcję wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego).

Kto kieruje na kolposkopię ?

W przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii lub z powodu innych wskazań, na kolposkopię kieruje lekarz ginekolog. Zalecane jest, aby pacjentka posiadała aktualną cytologię.

Kiedy należy wykonać kolposkopię ?

W przypadku:

– stwierdzenia infekcji wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), potencjalnej przyczyny wystąpienia raka szyjki macicy (również jako badanie kontrolne),
– stwierdzenia „nadżerki”/ektopii na szyjce, szczególnie w przypadku występujących krwawień kontaktowych (po stosunku),
– nawracających infekcji pochwowych, szczególnie opornych na leczenie, jako badanie dodatkowe, wspomagające określenie przyczyny,
– obserwacji szyjki macicy po zabiegach (konizacja, wymrażanie „nadżerek”, itd.), jako badanie kontrolne,
– wystąpienia zmian o charakterze kłykcin w obrębie sromu, itd.

Przygotowanie do kolposkopii:

Badanie nie wymaga istotnego przygotowania, ale zaleca się, aby:

– nie współżyć na 24 godziny przed badaniem,
– nie stosować leków dopochwowych przed badaniem.

Badania nie wykonuje się w czasie miesiączki.