Zdjęcie typowej sytuacji negocjacyjnej wymagającej asertywności

Czy potrafisz być asertywny?

Napisano przez w Psychologia24 kwietnia 2015 Brak komentarzy.

Asertywność to szczególne narzędzie, które pozwala nam uczynić relacje z  innymi równorzędnymi. Umożliwia działanie w naszym najlepszym interesie oraz obronę stanowiska bez poczucia lęku. Asertywność ma jednak też drugą stronę: jest to umiejętność obrony własnego stanowiska ale bez naruszania praw innych ludzi. Zachowanie asertywne można to opisać jako zachowanie które:

 1. Umożliwia wyrażenie siebie, swoich myśli, emocji, skojarzeń, obaw.
 2. Szanuje inne osoby i ich zdanie oraz uczucia.
 3. Jest zachowaniem uczciwym i bezpośrednim, dającym wszystkim korzyści.
 4. Ma wymiar zarówno werbalny (co mówimy) jak i niewerbalny (jak mówimy).
 5. Jest zachowaniem wyuczonym a nie wrodzonym.

W tej krótkiej informacji o asertywności chciałam zwrócić uwagę na dwa ostatnie aspekty (punkt 5 i 6). Wiele osób postrzega asertywność w wymiarze wyłącznie werbalnym. Bez wątpienia tak, ale nie można zapominać że ponad 65% komunikatu to jego  przekaz niewerbalny czyli w jaki sposób przekazujemy informacje. To jak wyrażasz komunikat jest często ważniejsze od tego, co mówisz: głos, intonacja, mimika, postawa ciała. Bez zwrócenia uwagi na te aspekty nawet najbardziej poprawna werbalnie wypowiedź może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Wypowiedź asertywna musi być spójna z przekazem niewerbalnym naszego ciała. Wyrażając swoje zdanie zwracajmy uwagę na:

 1. Kontakt wzrokowy: patrzymy prosto w oczy ale spokojnie i przyjaźnie bez sztucznego wpatrywania się w drugą osobę.
 2. Ton, modulację i natężenie głosu: mówimy miękko, spokojnie, z umiarkowanym natężeniem siły głosu.
 3. Płynność: mów swobodnie, bez dłuższych okresów wahań, spójnie, bez jąkania.
 4. Postawa ciała: swobodna, bez zbędnego usztywnienia, naturalna.
 5. Mimika: staraj się panować nad naturalnością i spokojnym wyrazem twarzy, unikaj grymasów i robienia dziwnych min.
 6. Wyczucie czasu: nie zawsze spontaniczna wypowiedź przynosi rezultaty, znajdź taką chwilę, kiedy możesz zostać realnie wysłuchany.
 7. Empatyczność: umiejętność słuchania drugiej strony ze zrozumieniem jej sytuacji życiowej, emocji jakie przeżywa w danej chwili.

Najważniejsze jest jednak to, żebyś dał sobie szansę i spróbował nauczyć się tej umiejętności – gdyż asertywność nie jest umiejętnością wrodzoną. Asertywność to jedna z umiejętności wyuczonych, która pomaga opanować: złość i bezradność, które często towarzyszą nam w relacjach międzyludzkich. Naprawienie relacji z innymi to wartość która przynosi rezultaty w każdym okresie naszego życia.

O autorze