Czego tak naprawdę pacjenci oczekują od lekarzy?

Napisano przez w Zdrowie20 lutego 2014 Brak komentarzy.

Na łamach bloga dla lekarzy portalu ZnanyLekarz.pl przewinęło się niedawno pytanie, czy lekarz powinien witać się z pacjentem przez podanie ręki. Odpowiedź autora nie jest jednoznaczna – mówi on, że to zależy i powinien być to autentyczny i niewymuszony gest ze strony lekarza. Wywołało to niewielką dyskusję zwolenników i przeciwników podawania pacjentom ręki. Takie wątpliwości najlepiej wyjaśniać u źródła. Warto sprawdzić pytając pacjentów o zdanie, jakie są ich rzeczywiste potrzeby w relacji lekarz-pacjent. Takie informacje mogą być ciekawe i przydatne dla użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl – zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów.

Joanna Turkiewicz z UMK w Toruniu i Fundacji MY Pacjenci z przeprowadziła badania ankietowe online na grupie 193 pacjentów, pytając ich co jest im potrzebne, żeby zbudować zaufanie do lekarza i pozytywny wizerunek lekarza w oczach pacjentów. Wyniki badania zostały opublikowane tutaj . Co się okazuje:

1. Czy pacjenci oczekują, że lekarz będzie dla nich źródłem informacji o zdrowiu? W świetle badania 69% pacjentów oczekuje tego od lekarza, ale jednocześnie prawie tyle samo (67%) uznaje, że potrzebę informowania zaspokaja im Internet.

2. W jaki sposób pacjenci chcieliby się komunikować ze swoim lekarzem? 61% wskazało na drogę telefoniczną i 41% na drogę mailową, jako najbardziej wskazane kanały komunikacji lekarz-pacjent poza odbyciem samej wizyty. Droga mailowa jest wskazywana przez 41% pacjentów jako pożądana ale zaledwie 13% pacjentów ma możliwość korzystania z niej w praktyce. Tu jest więc obszar niezaspokojonych potrzeb pacjentów.

3. Co buduje pozytywny wizerunek lekarza w opinii pacjentów? Wyniki są dość zaskakujące. Mogłoby się wydawać, że dla pacjentów najważniejsza jest trafność diagnoz i skuteczność leczenia. Owszem, jest, natomiast nie jest to najbardziej oczekiwana przez pacjentów cecha lekarza. W zdecydowanie większym stopniu, mierzonym współczynnikiem korelacji wizerunku i zaufania, pacjentom zależy na odczuwalnym szacunku ze strony lekarza. Kolejny ważny dla pacjentów element relacji lekarz-pacjent to zrozumienie informacji o leczeniu. Potem poświęcenie wystarczającej uwagi pacjentowi, trafność diagnoz i udzielnie pacjentowi emocjonalnego wsparcia. Podanie ręki na powitanie i przestrzeganie praw pacjenta są ważne, ale nie mają tak dużego znaczenia jak potrzeby wskazane wyżej.

Pacjenci chcą powiedzieć lekarzom ważną rzecz. Z wyników tego badania wyłania się obraz rzeczywistych potrzeb pacjentów – pacjenci chcą czuć się partnerem tej relacji. Potrzebują szacunku, uwagi, wsparcia oraz zapytania o zdanie i czy wszystko, co przekazał lekarz zrozumieli. Trafność diagnoz jest także ważna, ale partnerstwo jest ważniejsze. Potrzebują także mieć możliwość mailowego skontaktowania się z lekarzem po wizycie.

To ważny przekaz, zwłaszcza dla użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl, który zbliża pacjentów i lekarzy. Można nie podawać pacjentom ręki, ale czy pomoże to w zbudowaniu partnerstwa i szacunku. Można nie pytać pacjenta o zdanie, co sądzi o zaleceniach i czy je wdroży, ale czy zbuduje to partnerską i wieloletnią relację? Pacjenci podpowiadają, co lekarze mają zrobić, żeby zbudować w ich oczach zaufanie. To zaufanie sprawia, że pacjent będzie do lekarza wracał i relacja stanie się trwała.

Warto zapytać pacjentów korzystających z portalu ZnanyLekarz.pl, jak budują partnerstwo i zaufanie lekarze, do których przy pomocy portalu trafili. Być może w tym gronie potrzeby pacjentów są w pełni zaspokojone.

Fundacja  MY Pacjenci  powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.