Zdjęcie małej dziewczynki podczas wizyty u logopedy

Co należy wiedzieć o diagnozie logopedycznej?

Napisano przez w Pediatria15 kwietnia 2015 Brak komentarzy.

Dzięki diagnozie logopedycznej możemy ustalić:

 1. Nieprawidłowości w realizowaniu głosek
 2. Przyczyny wady wymowy
 3. Wpływ wspomnianych wad na komunikację i ogólne funkcjonowanie dziecka
 4. Skutki danego zaburzenia

O co może zapytać logopeda w trakcie wywiadu?

Pierwszym etapem diagnozy logopedycznej jest wywiad. Podczas rozmowy logopeda ustala:

 • Przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Przebieg rozwoju mowy
 • Sposób karmienia dziecka
 • Częstotliwość chorób u dziecka
 • Częstotliwość chorób matki w czasie ciąży, ich rodzaj i przyjmowane leki
 • Przebieg ciąży i porodu
 • Wady wymowy w bliskiej rodzinie
 • Opinie innego specjalisty, jeżeli dziecko znajduje się pod jego opieką

Wywiad przeprowadzany jest w sposób szczegółowy, ponieważ zdobyte informacje pomogą ustalić skuteczny plan terapii i określić przyczyny powstania wady wymowy. Rodzice powinni przekazać wszystkie informacje, które mogą być istotne do przeprowadzenia pełnej diagnozy.

Na czym polega badanie mowy?

Badanie mowy to kolejny etap diagnozy logopedycznej podczas którego specjalista rozmawia z dzieckiem na temat jego zainteresowań, ulubionych gier czy zabawek. Celem tego etapu diagnozy jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • Czy dziecko potrafi nawiązywać kontakt z nowo poznaną osobą?
 • Jaki jest zasób słownictwa dziecka?
 • Czy potrafi swobodnie wypowiadać własne myśli?
 • Czy wypowiada się w sposób poprawny gramatycznie?

Badanie artykulacji wykonywane jest za pomocą specjalistycznych testów. Dziecko otrzymuje zadanie nazwania prezentowanych obrazków, które są dobrane tak, aby ich nazwy zawierały w sobie odpowiednie głoski we wszystkich pozycjach (na początku wyrazu, w środku i na końcu).

Badanie rozumienia – badanie rozumienia pojedynczych wyrazów, prostych poleceń, złożonych poleceń.

Badanie pisania i czytania Przeprowadza się je u dzieci w wieku szkolnym, przy czym główny nacisk kładzie się na pisanie ze słuchu, czytanie głośne i czytanie ze zrozumieniem. W badaniu tym chodzi o ustalenie, czy wada wymowy ma wpływ na jakość tych procesów, tzn. czy nieprawidłowa realizacja głosek znajduje odzwierciedlenie w czytaniu i pisaniu.

Następnym etapem diagnozy jest badanie uzupełniające. Jego zakres jest uzależniony od rodzaju zaburzenia u dziecka. Wyróżniamy zatem :

 1. badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 2. badanie funkcji połykowej,
 3. badanie funkcji oddechowej,
 4. orientacyjne badanie słuchu,
 5. badanie słuchu fonematycznego,
 6. badanie pamięci słuchowej,
 7. badanie kinestezji mowy (czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom),
 8. badanie płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu),
 9. badanie emisji głosu,
 10. ocena funkcji głosowej

Ostatnim etapem diagnozy jest obserwacja. Jest to etap szczególnie istotny, ponieważ może dostarczyć wielu cennych informacji np. czy pacjent nawiązuje kontakt emocjonalny, czy potrafi wypowiadać się w sposób spontaniczny, czy potrafi współpracować i jakimi gestami się posługuje.

O czym warto pamiętać przed wizytą u logopedy?

Rodzice przed wizytą u logopedy często sugerują dziecku, że spotka się z „panią, która sprawdzi jak mówi”. Taka informacja może negatywnie wpłynąć na wynik badania – dziecko będzie starało się ukryć swoją wadę lub mówić idealnie.

Aby oszczędzić dziecku niepotrzebnego stresu wystarczy powiedzieć, że spotka się z panią, która się z nim pobawi. Dobrym pomysłem jest zabranie zabawki lub książki do której dziecko jest przywiązane. Dzięki temu logopeda będzie miał ułatwione zadanie podczas nawiązywania kontaktu z maluchem.

O autorze