ASD

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

Napisano przez w Ginekologia30 maja 2016 Brak komentarzy.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej może być zlokalizowany w jej części położonej poniżej (septum primum) lub powyżej (septum secundum) otworu owalnego.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu secundum jest najczęstszy i zwykle występuje jako wada izolowana, lecz może towarzyszyć niedomykalnościom zastawek: mitralnej, płucnej, trójdzielnej, aortalnej, jak również zespołowi Holt-Orama.

Zespół Holt- Orama, (HOS- Holt- Oram Syndrome) charakteryzuje się: ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej, ubytkiem przegrody międzykomorowej, blokiem przedsionkowo-komorowym, migotaniem przedsionków, jedno lub dwustronną hipoplazją lub aplazją kciuka, kciukiem trójpaliczkowym, hipo-aplazją kości ramienia, przedramienia (kości promieniowej) powodującą fokomelię czyli bezpośrednie połączenie dłoni z tułowiem.

ASD typu secundum dotyczy 10% wad wrodzonych serca i występuje z częstością 1:3000 urodzeń. Ultrasonograficzne prenatalne rozpoznanie wady jest trudne i dotyczy jedynie dużych ubytków, z uwagi na fizjologiczną obecność foramen ovale w życiu płodowym.

Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej nie powodują niewydolności krążenia płodu prenatalnie, w większości przypadków wada jest bezobjawowa również po urodzeniu dziecka.

Opracowano na podstawie:
Diploma In Fetal Medicine and ISUOG Educational Series. The 18 – 23 weeks scan. Gianluigi Pilu, Kypros Nicolaides, Renato Ximenes, Phillipe Jeanty