Zdjęcie przedstawia dziecko nękane przez Alkoholowy Zespół Płodowy

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)

Napisano przez w Psychologia21 listopada 2015 Brak komentarzy.

FAS to Alkoholowy Zespół Płodowy, czyli zespół objawów fizycznych i psychicznych będących skutkiem picia alkoholu przez ciężarną na jakimkolwiek etapie ciąży. Przez krew substancja dociera do dziecka, najbardziej narażony jest jego układ nerwowy. Uszkodzenia dotyczą tych obszarów mózgu, których rozwój zbiega się z czasem picia alkoholu.

Dzieci z FAS mają niską wagę urodzeniową, obwód głowy jest mniejszy niż przewiduje norma wiekowa, występują wady serca, wątroby, śledziony, stawów, takie dzieci mają nisko osadzone uszy, szpary powiekowe, szeroko rozstawione oczy, krótki, zadarty nos. Charakterystyczne są deficyty funkcji wykonawczych, dysfunkcje przetwarzania sensorycznego (nadwrażliwość dotykowa, zwiększona potrzeba doznawania bodźców ze strony zmysłu równowagi, problemy z koordynacją ruchów, organizacją zachowania).

Najczęstsze objawy

Zespoły dysmorficzne obejmują unikalne, patogenetyczne powiązane ze sobą objawy, takie jak – odrębność w budowie i wyglądzie ciała, niejednokrotnie wady rozwojowe różnych narządów oraz często opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Obecnie znanych jest kilka tysięcy zespołów dysmorficznych. Ich rozpoznanie, wiedza o ich naturalnym przebiegu są niezwykle istotne dla optymalizacji opieki lekarskiej, którą należy zapewnić dziecku pomimo braku diagnozy Alkoholowego Zespołu Płodowego (opieka pediatryczna, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, leczenie ortodontyczne itd). Należy dodać, że nie każde dziecko z FAS wygląda „typowo”, niektóre objawy w wyglądzie zanikają w toku rozwoju.

Zalecenia

Dbanie o siebie i dziecko w okresie ciąży przez matkę biologiczną, prawidłowy przebieg okresu okołokoncepcyjnego, suplementacja kwasu foliowego, szczepienia ochronne, badania ciężarnej na choroby odzwierzęce, odpowiednie odżywianie się, unikanie czynników potencjalnie teratogennych dla płodu (w tym bezwzględna i całkowita abstynencja od alkoholu i nikotyny), także fizjologiczny przebieg porodu pozwala uniknąć u dziecka Alkoholowego Zespołu Płodowego.

O autorze

Karolina Krysiewicz - Kamrowska

Psycholog, Biegły sądowy, Terapeuta