GinekologPołożna, położnik prof. dr hab. n. med.

Jarosław Kalinka

135

Adresy

 • Wybierz termin wizyty:

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka, Specjalistyczny Gabinet Lekarski: Położnictwo, Ginekologia, USG:

  Łódź, Lutomierska 146 A

  42 651 ... (zobacz więcej)

Informacje o lekarzu

O mnie

 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

  Kierownik/Ordynator
  Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)


  Kierownik Kliniki Perinatologii,
  I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


  Kierownik
  Pracowni Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży,
  Klinika Perinatologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  Miejsce pracy:od 1 lipca 2011 Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)
  od 2010 Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
  od 01.2009 r. p.o. Kierownika Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
  od 2008 r. Ordynator Oddziału Perinatologii, W.S.Sz. im. M. Madurowicza w Łodzi.
  od 2007 r. Kierownik Pracowni Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  od 2006 r. Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.
  od 2002 r. - Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta od 01.04. 2002 r.
  1998-2002 r. – asystent w Klinice Perinatologii, Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  1991 do 1997 roku, asystent, Państwowy Szpital Kliniczny w Łodzi NR 1.
  1990-1991 r. - staż podyplomowy
  Wykształcenie:2010 r. profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  2006 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena roli wybranych środowiskowych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  1999 r. - II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – wyróżnienie.
  1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytyt Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.
  1994 r. - I stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
  1989 r. – ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza.

  Referaty i doniesienia naukowe:Na zjazdach i sympozjach naukowych byłem autorem lub współautorem 108 doniesień naukowych (18 po habilitacji), w tym 77 na sympozjach i kongresach zagranicznych.

  Projekty naukowe:
  Kierownik lub wykonawca w 17 projektach naukowych polskich i międzynarodowych, w tym 5 grantach KBN i 1 Phare.
  Recenzent publikacji naukowych dla m.in:American Journal of Obstetrics & Gynecology, American Journal of Reproductive Immunology, Frontiers in Bioscience, Fertility and Sterility, Drug Safety, BMC Pregnancy and Childbirth, Gynecologic and Obstetric Investigation, Reproductive Biology.

  Wyróżnienia:
  2007r. - Nagroda Rektorska pierwszego stopnia, indywidualna, naukowa za rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, UM w Łodzi;
  2006 r. - Nagroda Rektorska drugiego stopnia, indywidualna za działalność naukową w 2005 roku, UM w Łodzi;
  2005 r. - Diploma of Achievement in Medicine and Healthcare in Honour of an Oustanding Contribiution to Modern Gynecology and Obstetrics, International Biographical Centre, Cambridge, England, 6.12.2005
  2005 r. – Kalinka J, Hanke W, Sobala W: “Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology 2005, 22: 41-47; Praca wyróżniona do publikacji w 2006 Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ Health; Wydawnictwo Mosby, Elsevier Health Science, USA;
  2003 r. – Dublin, Irlandia: International Cytokine Society Award: The Frederica Fischer Foundation Fellowship;
  2001 r. - Honorowy tytuł " Lekarz Przyjacielem Kobiety" nadany przez czytelniczki miesiecznika "Twój Styl".
  1999 r. - IV Światowy Kongres Medycyny Perinatalnej, Buenos Aires, Poster Award, Mention of Honor;
  1999 r. – Konferencja „ Challenges to Epidemiology in changing Europe”, Kraków, Poster of Distinction;
  1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.

  Członkostwo:
  BiomedExperts: Scientific Social Networking, USA www.biomedexperts.com.
  Preterm Birth Genome Project Consortium (PREGENIA), USA - PDF
  Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), USA - www.prebic.net
  Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth publikowanego przez BioMed Central Ltd, Middlesex House, London, Wielka Brytania - www.biomedcentral.com;
  ICM Research Advisory Network, Wielka Brytania;
  Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
  Ekspert w Komisji Europejskiej w 7 PR
  Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
  World Association of Perinatal Medicine - www.wapm.info/;
  European Perinatal Epidemiology Network;
  International Society of Gynecological Endocrinology - www.gynecologicalendocrinology.org;
  Międzynarodowego Czerwonego Krzyża;
  Member of Index Copernicus Scientific Panel, USA
  Rady Naukowej I Katedry Ginekologii i Położnictwa ,UM w Łodzi - www.umed.lodz.pl
  Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
  Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - www.imp.lodz.pl/
  Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej - www.ptmp.pl
  Zespołu Zadaniowego ds. Punktacji Naukowej, UM w Łodzi
  Editorial Board: Klinicznej Perinatologii, Neonatologii i Ginekologii oraz Archives of Perinatal Medicine: www.ptmp.pl/archives/
  Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
  Członek Rady Naukowej „Medycyna po Dyplomie”
  Członek Rady Naukowej "Ginekologia po Dyplomie", wyd. Medical Tribune - www.podyplomie.pl
  Członek Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta

  ZAKRES USŁUG W GABINECIE PRYWATNYM
  POŁOŻNICTWO
  Kompleksowa opieka nad ciężarną
  Prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz przygotowanie do porodu
  Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka (w tym: ciąży wielopłodowej, ciąży po zapłodnieniu in vitro, łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze i inne)
  Profilaktyka i leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu
  Nowoczesna kompleksowa diagnostyka i leczenie poronień samoistnych, nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w tym: badania immunologiczne (zespół antyfosfolipidowy) oraz genetyczna diagnostyka trombofilii wrodzonej m.in: mutacje protrombiny (czynnik II), czynnika V (Leiden) oraz genu MTHFR.
  Diagnostyka ultrasonograficzna w czasie ciąży
  Diagnostyka prenatalna
  Badanie cytologiczne, w tym cytologia jednowarstwowa
  Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna (m.in: Chlamydia, Trichomonas, Ureaplasma, Mycoplasma i inne) metodą molekularną opartą na technice PCR
  Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy - m.in. pessary szyjkowe

  GINEKOLOGIA
  Badania profilaktyczne: raka szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i piersi
  Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV - szczepienia ochronne - SILGARD: www.hpv.pl
  Diagnostyka infekcji wirusem HPV: wykrywanie 37 genotypów wirusa HPV metodą molekularną opartą na technice PCR
  Antykoncepcja: poradnictwo, antykoncepcja hormonalna (tabletki, plastry, krążki Nuva-Ring, antykoncepcja po stosunku Escapelle) wkładki wewnątrzmaciczne, w tym wkładki hormonalne Mirena.
  Diagnostyka niepłodności
  Hormonalna terapia zastępcza
  Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
  Wycinki histopatologiczne szyjki macicy
  BAE (Biopsja Aspiracyjna Endometrium) - Endorette - ocena histopatologiczna endometrium.
  Diagnostyczne wyłyżeczkowanie (abrazja) kanału szyjki i jamy macicy
  Leczenie: nadżerki, dysplazji szyjki macicy oraz infekcji HPV
  Krioterapia: leczenie zmian chorobowych (nadżerek) szyjki macicy i sromu metodą zamrażania ciekłym azotem
  Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy i pochwy

  ULTRASONOGRAFIA
  Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży
  Diagnostyka ultrasonograficzna narządu płciowego
  Ocena owulacji

  BADANIA KARDIOTOKOGRAFICZNE
  KTG - ocena czynności serca płodu i skurczów macicy - od 28 tygodnia ciąży

  BADANIA LABORATORYJNE
  Na miejscu istnieje możliwość wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych m.in: badań serologicznych, hematologicznych i koagulologicznych, biochemicznych, immunochemicznych, hormonalnych, oceny markerów nowotworowych oraz przeciwciał. Dodatkowo wykonujemy badania mikrobiologiczne w tym posiewy oraz antybiogram. Na 2 godziny przed oddaniem krwi prosimy o pozostanie na czczo.
  Lista badań laboratoryjnych
  Szczegółowych informacji udzielam pod nr. 42 651 11 77 codziennie od godz. 12.00

  DODATKOWE
  Profilaktyka i leczenie żylaków i obrzęków kończyn dolnych w czasie ciąży - poradnictwo oraz dobór odpowiednich produktów uciskowych (pończoch/rajstopy kompresyjne) szwajcarskiej firmy SIGVARIS.

  Gabinet Prywatny: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

  Przyjmuję:
  Wtorki: 15.00-19.00
  Czwartki: 15.00-19.00

  Gabinet posiada uprawnienia do wydawania recept refundowanych.
  Proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty lekarskiej, badania USG i KTG oraz badań laboratoryjnych:
  tel: 42 651 11 77, poniedziałek-piątek od godz. 12.00


  Zapraszam
  Jarosław Kalinka

Usługi

 • USG ginekologiczne
 • Badania biochemiczne
 • KTG - kardiotokografia
 • Badania bakteriologiczne
 • Badania immunologiczne
 • Antykoncepcja
 • Badania hormonalne
 • Cytologia
 • Usuwanie nadżerek
 • Zwykła wizyta
 • Szkoła rodzenia
 • Leczenie poronień
 • Prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka
 • Leczenie hipotrofii płodu i porodu przedczesnego
 • Prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz przygotowanie do porodu
 • Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka (w tym: ciąży wielopłodowej, ciąży po zapłodnieniu in vitro, łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze i inne)
 • Profilaktyka i leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu
 • Nowoczesna kompleksowa diagnostyka i leczenie poronień samoistnych, nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w tym: badania immunologiczne (zespół antyfosfolipidowy) oraz genetyczna diagnostyka trombofilii wrodzonej m.in: mutacje protrombiny (cz
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w czasie ciąży
 • Diagnostyka prenatalna
 • Badanie cytologiczne, w tym cytologia jednowarstwowa
 • Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna (m.in: Chlamydia, Trichomonas, Ureaplasma, Mycoplasma i inne) metodą molekularną opartą na technice PCR
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy - m.in. pessary szyjkowe
 • Badania serologiczne
 • Badania hematologiczne
 • Badania koagulologiczne
 • Badania oceny markerów noworodkowych oraz przeciw ciał
 • Badania mikrobiologiczne w tym posiewy oraz antybiogram
 • Badania profilaktyczne: raka szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i piersi
 • Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV - szczepienia ochronne - SILGARD: www.hpv.pl
 • Diagnostyka infekcji wirusem HPV: wykrywanie 37 genotypów wirusa HPV metodą molekularną opartą na technice PCR
 • Diagnostyka niepłodności
 • Wycinki histopatologiczne szyjki macicy
 • BAE (Biopsja Aspiracyjna Endometrium) - Endorette - ocena histopatologiczna endometrium.
 • Krioterapia: leczenie zmian chorobowych (nadżerek) szyjki macicy i sromu metodą zamrażania ciekłym azotem
 • Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy i pochwy
 • Dysplazja szyjki macicy
 • Monitorowanie owulacji
 • Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu płciowego
 • Konsultacje ginekologiczne
 • więcej

Choroby

Specjalizacje

 • Położnictwo i ginekologia
 • 27 sierpnia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Witam, Profesor prowadził moją ciążę i jeśli będę jeszcze kiedyś w ciąży to też z pewnością będzie ją też powadził. Jest świetnym specjalistą, który nie zlekceważy nawet, zdawałoby się, błahego objawu (np. swędząca skóra). Dba nie tylko o swoje pacjentki, ale o wszystkie panie znajdujące się pod jego opieką na oddziele w Madurowiczu. Profesor nie odbierał mojego porodu, ale załoga w szpitalu zasługuje na słowa uznania i podziękowania z mojej strony. Zatem profesor to nie tylko świetny lekarz ale także menager:) Słowe: bardzo polecam tego lekarza !!!

  zgłoś nadużycie
 • 20 stycznia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  O profesorze można się wyrazić tylko w jeden - bardzo pozytywny sposób. Nie jestem kobietą ale jestem ojcem, który równie mocno przeżywa ciążę i poród swojej partnerki. Profesor w sposób nader profesjonalny podchodzi do pacjentek, jest dyspozycyjny i służy pomocą nawet poza godzinami przyjęć. W pełni zasłużony tytuł Profesora. Witek Koziróg

  zgłoś nadużycie
 • 23 sierpnia 2014

  Ocena: Bardzo słaby

  Ja nie wiem. może on i jest miły i przyjemny dla tych pacjentek które chodzą do niego za pieniadze!!! Ja całą ciążę chodziłam do państwowej przychodni a w szpitalu zetknęłam sie z chamskim i gburowatum profesorem ktory chciał mi wywoływać poród choć nie było ku temu żadnych wskazań:-(

  zgłoś nadużycie
 • 7 maja 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Do Profesora Kalinki trafilam sugerując się opiniami ktore krążą w Internecie i z pewnością się nie zawiodłam!!! Profesor prowadził moja druga ciążę (pierwsza poronilam i w mojej opinii, poprzedni lekarz dr Bas -narazila mnie na poważny uszczerbek na zdrowiu) Profesora Kalinke cenie za ogromna wiedze, pelen profesjonalizm i rzetelność...Przez całą ciążę czułam się spokojna i bezpieczna u jego boku, a ciąża nie należała do bezproblemowych (celiakia i cukrzyca mamy, skracajaca sie szyjka macicy, infekcje grzybicze i bakteryjne podczas ciąży a takze podejrzenie hipotrofii plodu)...W pierwszej chwili Profesor sprawia wrażenie osoby oschlej ale przy blizszym poznaniu bardzo zyskuje- jest niezwykle rzeczowy,konkretny, cierpliwie słucha i odpowiada na wszelkie pytania. Profesor z pewnością nie należy do osób które wyznają zasadę ze "jakoś to będzie".Na kazda wizyte wymaga całego pakietu badań dzięki temu nic nie umyka jego uwadze..Na oddziale Perinatologii spędziłam łącznie z 3 tygodnie-pracują tam wspaniali ludzie-czekajac na swojego dzidziusia niejednokrotnie byłam świadkiem wielu trudnych sytuacji i szybkich decyzji ktore lekarze musieli podejmować.Urodzilam silami natury-11dni po terminie.Bardzo mi zalezalo aby poród był naturalny-profesor wspierał mnie w tej decyzji, nie wywieral nacisków a ponieważ były ku temu okoliczności pozwolił czekać. Jeżeli tylko nasz domowy budżet nam na to pozwoli chciałabym aby Profesor prowadził moja następna ciążę!Sylwia N.

  zgłoś nadużycie
 • 15 kwietnia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  W pełni podzielam wszystkie poniższe pozytywne opinie. Pan profesor prowadził moją ciążę i jestem bardzo zadowolona. Nie lekceważył moich obaw, wszystko wyjaśniał, zawsze poświęcał tyle czasu ile potrzebowałam.Urodziłam zdrowego synka. Na każdej wizycie miałam badanie USG.Czułam się spokojna, bo wiedziałam, że jestem pod dobrą opieką. Zespół Pana Profesora na perinatologii to profesjonaliści od położnych po lekarzy, potrafią dac sobie radę nawet z najtrudniejszymi przypadkami.A poza tym. wszystkim Profesor to miły i kulturalny człowiek.Nie szukam już innego lekarza.

  zgłoś nadużycie
 • 3 kwietnia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Na początku ciąży wystąpiły pewne komplikacje. Lekarka prowadząca z prywatnego znanego Centrum Medycznego poinformowała mnie (i jednocześnie mocno przestraszyła) że mam realne zagrożenie poronieniem i zalecenie jest leżeć. Wstawać powinnam wyłącznie do łazienki. Pragnąc skonsultować diagnozę trafiłam do Profesora, który uspokoił mnie mówiąc ze nie takie nieprawidłowości widział, które później ustępowały i ze mam się nie przejmować. Absolutnie nie ma konieczności leżeć plackiem, lecz mogę normalnie funkcjonować tylko mam się oszczędzać. Komplikacje ustąpiły kolo trzeciego miesiąca a moja ciąża przebiegała do końca książkowo, oczywiście prowadzona już przez pana Profesora. Wizyty były rzeczowe, konkretne, a pan Profesor był jako lekarz zawsze dokładny, skrupulatny i czujny, jednocześnie był miły, kulturalny i uprzejmy. Mój poród odbył się w szpitalu Madurowicz, trafiłam tam rano. Początkowo wszystko przebiegało dobrze, była przy mnie położna i lekarz dyżurujący, pan Profesor co jakiś czas zaglądał do nas kiedy zaczął dyżur. Niestety w pewnym momencie pojawiły się poważne komplikacje, okazało się że dziecko jest zahaczone barkiem o kość łonowa, czyli wystąpiła tzw. dystocja barkowa. Niestety mimo mojego ogromnego wysiłku nie mogłam urodzić, akcja porodowa zatrzymała się. W tym momencie pan profesor pojawił się na sali. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów moja Natalka przyszła w końcu na świat. Konsekwencją takich powikłań może być uszkodzenie splotu barkowego dziecka, w najgorszym przypadku nawet niedotlenienie. Ja mam całkowicie zdrowa i całkowicie sprawna córeczkę :). Później nastąpiły kolejne komplikacje, mianowicie okazało się ze dostałam krwotok, macica się nie obkurcza, łożysko było niekompletne, konieczne było łyżeczkowanie (stanowiło to z kolei zagrożenie życia mojego). Pan profesor wraz ze swoim personelem poradził sobie i z tym, ja z tej części porodu już nic nie pamiętam, ponieważ byłam pod narkoza. Przez cały poród pan Profesor był spokojny i opanowany, reszta personelu również, nikt nie dał mi poznać ze coś przebiega nie prawidłowo. Po porodzie, na oddziale położniczym pan profesor również mnie odwiedził i pytał jak się czuje, cały personel szpitala był dla mnie bardzo troskliwy. Polecam wszystkim ciężarnym pana Jarosława jako doskonałego, doświadczonego lekarza który poradzi sobie również w trudnych sytuacjach a nie tylko w prawidłowo przebiegających ciążach i porodach. O szpitalu również mam bardzo dobre zdanie a położne na oddziale położniczym maja super podejście do maluchów i ich mam.

  zgłoś nadużycie
 • 30 marca 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Polecam bardzo Pana Profesora Kalinkę jest na prawdę specjalistą. Pomógł mi zajść w upragnioną ciążę i donosić ją. Wizyty może są kosztowne ale warto. Profesor potrafi wysłuchać pacjentkę i doradza w każdym problemie. Poród przez cesarskie cięcie odbył się profesjonalnie i fachowo. Byłam bardzo zadowolona ponieważ prof. cały czas wspierał. Dziś mam piękną, zdrową córeczkę. Polecam!!!

  zgłoś nadużycie
 • 16 stycznia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Pan prof. J.Kalinka prowadził moje 2 ciąże. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że to wspaniały specjalista. Posiada on nadzwyczajną intuicję, tylko dzięki niemu mój synek żyje i zdrowo rośnie. Wizyta może jest i kosztowna, ale czy warto oszczędzać na życiu dziecka? Nawet gdybym była młoda i w pełni zdrowa nie poszłabym do państwowej placówki, już raz straciłam ciąże przez niedoswiadczonych lekarzy, drugi raz tego błędu nie popełniłbym. Z całego serca jestem wdzięczna profesorowi. Izabela

  zgłoś nadużycie
 • 13 stycznia 2014

  Ocena: Bardzo dobry

  Prowadziłam moją pierwszą ciąże po IVF u Pana Profesora od 3 miesiąca. Wizyta droga, bo 200zl plus ew. 30 zł za ktg. Sprzęt do usg slaby, ale widocznie lekarz widzi na nim to co chce zobaczyć. Przy kolejnej ciąży znowu wybiorę tego lekarza. Jest to osba bardzo kompetentna i rzeczowa. Ciąza przebiegla mi prawidlowo, ale przy jakiejkolwiek wątpliwości lekarz od razu kieruje do szpitala, gdzie opieka jest lepsza niż u innych pacjentek (mialam więcej badań). Pan Profesor cieszy się w szpitalu ogromnym szacunkiem. Moja ciąza zakończyła się nieplanowanym cc, odbieral mojego dzidziusia sam Pan Profesor. Jestem mu bardzo wdzięczna, dzięki niemu mam dziś w domu zdrową córeczke. POLECAM!!!

  zgłoś nadużycie
 • 18 grudnia 2013

  Ocena: Bardzo dobry

  Uważam ,że profesor Kalinka jest bardzo dobrym lekarzem. Prowadził moje obydwie ciąże,które nie były łatwe. Sam osobiście odbierał moje porody. Ja jestem bardzo zadowolona z wizyt u profesora i opieki jaką miałam. Profesor Kalinka jest godny polecenia i POLECAM Go jak najbardziej.

  zgłoś nadużycie

Wybierz ocenę dla tego lekarza i uzasadnij ją

Aby dodać opinię musisz wybrać ocenę
Komentarz nie powinien być pisany wielkimi literami
Znasz już opinie o tym lekarzu?