prof. dr hab. n. med.

Jarosław Kalinka

Ginekolog

Umów wizytę 522 odwiedziny w ciągu 30 dni

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka Kierownik/Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz... więcej

Umów wizytę

Kliknij w dogodny termin i umów wizytę. Dostaniesz potwierdzenie na e-mail.

Usługi

Zwykła wizyta
Leczenie poronień
Leczenie hipotrofii płodu i porodu przedczesnego
Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka (w tym: ciąży wielopłodowej, ciąży po zapłodnieniu in vitro, łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze i inne)
Nowoczesna kompleksowa diagnostyka i leczenie poronień samoistnych, nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w tym: badania immunologiczne (zespół antyfosfolipidowy) oraz genetyczna diagnostyka trombofilii wrodzonej m.in: mutacje protrombiny (cz
Diagnostyka prenatalna
Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna (m.in: Chlamydia, Trichomonas, Ureaplasma, Mycoplasma i inne) metodą molekularną opartą na technice PCR
Badania serologiczne
Badania koagulologiczne
Badania mikrobiologiczne w tym posiewy oraz antybiogram
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV - szczepienia ochronne - SILGARD: www.hpv.pl
Diagnostyka niepłodności
BAE (Biopsja Aspiracyjna Endometrium) - Endorette - ocena histopatologiczna endometrium.
Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy i pochwy
Monitorowanie owulacji
Diagnostyka ultrasonograficzna narządu płciowego
Zwykła wizyta
Szkoła rodzenia
Prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka
Prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz przygotowanie do porodu
Profilaktyka i leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu
Diagnostyka ultrasonograficzna w czasie ciąży
Badanie cytologiczne, w tym cytologia jednowarstwowa
Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy - m.in. pessary szyjkowe
Badania hematologiczne
Badania oceny markerów noworodkowych oraz przeciw ciał
Badania profilaktyczne: raka szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i piersi
Diagnostyka infekcji wirusem HPV: wykrywanie 37 genotypów wirusa HPV metodą molekularną opartą na technice PCR
Wycinki histopatologiczne szyjki macicy
Krioterapia: leczenie zmian chorobowych (nadżerek) szyjki macicy i sromu metodą zamrażania ciekłym azotem
Dysplazja szyjki macicy
Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży
Konsultacje ginekologiczne
więcej

Informacje o lekarzu

O mnie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Kierownik/Ordynator
Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)


Kierownik Kliniki Perinatologii,
I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Kierownik
Pracowni Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży,
Klinika Perinatologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w ŁodziMiejsce pracy:od 1 lipca 2011 Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)
od 2010 Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
od 01.2009 r. p.o. Kierownika Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
od 2008 r. Ordynator Oddziału Perinatologii, W.S.Sz. im. M. Madurowicza w Łodzi.
od 2007 r. Kierownik Pracowni Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
od 2006 r. Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.
od 2002 r. - Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta od 01.04. 2002 r.
1998-2002 r. – asystent w Klinice Perinatologii, Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
1991 do 1997 roku, asystent, Państwowy Szpital Kliniczny w Łodzi NR 1.
1990-1991 r. - staż podyplomowy
Wykształcenie:2010 r. profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
2006 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena roli wybranych środowiskowych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
1999 r. - II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – wyróżnienie.
1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytyt Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.
1994 r. - I stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
1989 r. – ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza.

Referaty i doniesienia naukowe:Na zjazdach i sympozjach naukowych byłem autorem lub współautorem 108 doniesień naukowych (18 po habilitacji), w tym 77 na sympozjach i kongresach zagranicznych.

Projekty naukowe:
Kierownik lub wykonawca w 17 projektach naukowych polskich i międzynarodowych, w tym 5 grantach KBN i 1 Phare.
Recenzent publikacji naukowych dla m.in:American Journal of Obstetrics & Gynecology, American Journal of Reproductive Immunology, Frontiers in Bioscience, Fertility and Sterility, Drug Safety, BMC Pregnancy and Childbirth, Gynecologic and Obstetric Investigation, Reproductive Biology.

Wyróżnienia:
2007r. - Nagroda Rektorska pierwszego stopnia, indywidualna, naukowa za rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, UM w Łodzi;
2006 r. - Nagroda Rektorska drugiego stopnia, indywidualna za działalność naukową w 2005 roku, UM w Łodzi;
2005 r. - Diploma of Achievement in Medicine and Healthcare in Honour of an Oustanding Contribiution to Modern Gynecology and Obstetrics, International Biographical Centre, Cambridge, England, 6.12.2005
2005 r. – Kalinka J, Hanke W, Sobala W: “Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology 2005, 22: 41-47; Praca wyróżniona do publikacji w 2006 Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ Health; Wydawnictwo Mosby, Elsevier Health Science, USA;
2003 r. – Dublin, Irlandia: International Cytokine Society Award: The Frederica Fischer Foundation Fellowship;
2001 r. - Honorowy tytuł " Lekarz Przyjacielem Kobiety" nadany przez czytelniczki miesiecznika "Twój Styl".
1999 r. - IV Światowy Kongres Medycyny Perinatalnej, Buenos Aires, Poster Award, Mention of Honor;
1999 r. – Konferencja „ Challenges to Epidemiology in changing Europe”, Kraków, Poster of Distinction;
1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.

Członkostwo:
BiomedExperts: Scientific Social Networking, USA www.biomedexperts.com.
Preterm Birth Genome Project Consortium (PREGENIA), USA - PDF
Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), USA - www.prebic.net
Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth publikowanego przez BioMed Central Ltd, Middlesex House, London, Wielka Brytania - www.biomedcentral.com;
ICM Research Advisory Network, Wielka Brytania;
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
Ekspert w Komisji Europejskiej w 7 PR
Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
World Association of Perinatal Medicine - www.wapm.info/;
European Perinatal Epidemiology Network;
International Society of Gynecological Endocrinology - www.gynecologicalendocrinology.org;
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża;
Member of Index Copernicus Scientific Panel, USA
Rady Naukowej I Katedry Ginekologii i Położnictwa ,UM w Łodzi - www.umed.lodz.pl
Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - www.imp.lodz.pl/
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej - www.ptmp.pl
Zespołu Zadaniowego ds. Punktacji Naukowej, UM w Łodzi
Editorial Board: Klinicznej Perinatologii, Neonatologii i Ginekologii oraz Archives of Perinatal Medicine: www.ptmp.pl/archives/
Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
Członek Rady Naukowej „Medycyna po Dyplomie”
Członek Rady Naukowej "Ginekologia po Dyplomie", wyd. Medical Tribune - www.podyplomie.pl
Członek Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta

ZAKRES USŁUG W GABINECIE PRYWATNYM
POŁOŻNICTWO
Kompleksowa opieka nad ciężarną
Prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz przygotowanie do porodu
Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka (w tym: ciąży wielopłodowej, ciąży po zapłodnieniu in vitro, łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze i inne)
Profilaktyka i leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu
Nowoczesna kompleksowa diagnostyka i leczenie poronień samoistnych, nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w tym: badania immunologiczne (zespół antyfosfolipidowy) oraz genetyczna diagnostyka trombofilii wrodzonej m.in: mutacje protrombiny (czynnik II), czynnika V (Leiden) oraz genu MTHFR.
Diagnostyka ultrasonograficzna w czasie ciąży
Diagnostyka prenatalna
Badanie cytologiczne, w tym cytologia jednowarstwowa
Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna (m.in: Chlamydia, Trichomonas, Ureaplasma, Mycoplasma i inne) metodą molekularną opartą na technice PCR
Diagnostyka i leczenie niewydolności szyjki macicy - m.in. pessary szyjkowe

GINEKOLOGIA
Badania profilaktyczne: raka szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i piersi
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV - szczepienia ochronne - SILGARD: www.hpv.pl
Diagnostyka infekcji wirusem HPV: wykrywanie 37 genotypów wirusa HPV metodą molekularną opartą na technice PCR
Antykoncepcja: poradnictwo, antykoncepcja hormonalna (tabletki, plastry, krążki Nuva-Ring, antykoncepcja po stosunku Escapelle) wkładki wewnątrzmaciczne, w tym wkładki hormonalne Mirena.
Diagnostyka niepłodności
Hormonalna terapia zastępcza
Badania cytologiczne i mikrobiologiczne
Wycinki histopatologiczne szyjki macicy
BAE (Biopsja Aspiracyjna Endometrium) - Endorette - ocena histopatologiczna endometrium.
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie (abrazja) kanału szyjki i jamy macicy
Leczenie: nadżerki, dysplazji szyjki macicy oraz infekcji HPV
Krioterapia: leczenie zmian chorobowych (nadżerek) szyjki macicy i sromu metodą zamrażania ciekłym azotem
Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy i pochwy

ULTRASONOGRAFIA
Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży
Diagnostyka ultrasonograficzna narządu płciowego
Ocena owulacji

BADANIA KARDIOTOKOGRAFICZNE
KTG - ocena czynności serca płodu i skurczów macicy - od 28 tygodnia ciąży

BADANIA LABORATORYJNE
Na miejscu istnieje możliwość wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych m.in: badań serologicznych, hematologicznych i koagulologicznych, biochemicznych, immunochemicznych, hormonalnych, oceny markerów nowotworowych oraz przeciwciał. Dodatkowo wykonujemy badania mikrobiologiczne w tym posiewy oraz antybiogram. Na 2 godziny przed oddaniem krwi prosimy o pozostanie na czczo.
Lista badań laboratoryjnych
Szczegółowych informacji udzielam pod nr codziennie od godz. 12.00

DODATKOWE
Profilaktyka i leczenie żylaków i obrzęków kończyn dolnych w czasie ciąży - poradnictwo oraz dobór odpowiednich produktów uciskowych (pończoch/rajstopy kompresyjne) szwajcarskiej firmy SIGVARIS.

Gabinet Prywatny: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Przyjmuję:
Wtorki: 15.00-19.00
Czwartki: 15.00-19.00

Gabinet posiada uprawnienia do wydawania recept refundowanych.
Proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty lekarskiej, badania USG i KTG oraz badań laboratoryjnych:
tel: , poniedziałek-piątek od godz. 12.00


Zapraszam
Jarosław Kalinka

Specjalizacje

 • Położnictwo i ginekologia

Choroby

Opinie pacjentów

Dodaj opinię
 • bardzo dobry

  Dziękujemy Profesorowi za rozpoznanie przyczyn poronień i zastosowane leczenie, dzięki któremu jesteśmy szczęśliwymi rodzicami maleńkiej Wiktorii :) Nie zastanawiajcie się, czy warto spotkać się z Profesorem... Nie warto tracić czasu. Jeśli macie jakikolwiek problem z ciążą, uważam że Profesor J. Kalinka jest pierwszą osobą, do której powinniście się zwrócić. Jestem ojcem wspaniałej córeczki, który 1,5 roku temu czytał to forum w nadziei, że i mnie przydarzy się szczęście bycia ojcem. Doczekałem się, bez wątpienia dzięki Profesorowi. Dziękuje!

 • bardzo dobry

  Do Prof. trafiłam będąc już w zaawansowanej ciąży po licznych i wyczerpujących psychicznie wizytach u poprzedniej Pani Dr wraz z ogromną teczką badań zleconych przez poprzedniego Lekarza i zagrażającym poronieniem. Prof. przyjął mnie, przejrzał wyniki badań, bezboleśnie zbadał (co było niewykonalne u poprzedniej Pani Dr), starannie wykonał USG i uspokoił, że nie dzieje się nic co mogłoby wskazywać na zagrożenie poronieniem. Stwierdził prawidłowo rozwijającą się ciążę i dopiero po tych słowach, po raz pierwszy odkąd dowiedziałam się że zostanę mamą, spokojna i uśmiechnięta wróciłam do domu, z poczuciem bezpieczeństwa i pewnością, że zupełnie przez przypadek bo sugerując się opiniami Pacjentek na forum znalazłam Lekarza, który naprawdę zadba o mnie i Maleństwo rozwijające się w brzuszku. To prawda co piszą niektóre Pacjentki, że przy pierwszej wizycie Prof. może wydawać się oschły, jednak przy kolejnej z pewnością każdy zobaczy w Nim co najważniejsze rzetelnego i profesjonalnego Lekarza a ponadto niezwykle ciepłego człowieka. Prof. nie należy do osób wylewnych, nie analizuje godzinami obrazu USG lub wyników badań, ale z całą pewnością każda przyszła Mama może być spokojna, Prof. nie umknie żaden szczegół a każda wątpliwość zostanie rozwiana. Żadne moje mniej lub bardziej mądre pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Pod koniec wizyty otrzymałam wizytówkę z numerem tel Prof., w każdej chwili mogłam zadzwonić, zapytać, poradzić się gdy coś budziło mój niepokój. Dzięki temu na każdą wizytę przychodziłam spokojna i zrelaksowana, nie musiałam już drżeć o zdrowie swoje i Maleństwa, bo wiedziałam że nawet jeśli zacznie się coś dziać, to jestem w dobrych rękach, że Prof. się mną zajmie. I tak się stało, około 30 tygodnia pojawiły się komplikacje w postaci niepokojących, częstych skurczów oraz skracającej się szyjki, ale nawet wtedy Prof. nie straszył, spokojnie wszystko wyjaśnił, skierował do szpitala gdzie On i pozostały Personel otoczyli mnie fachową opieką i szybko ustabilizowali sytuację. Myślę, że tylko dzięki spokojowi jaki roztacza wokół swoich Pacjentek Profesor i subtelnemu poczuciu humoru jakim obdarza swe podopieczne, donosiłam ciąże i siłami natury urodziłam zdrowego i wspaniałego chłopczyka. Poród odbył się w Madurowiczu (niestety Prof. był w tym czasie na urlopie ale nie zapomniał o mnie, przekazał wszystko swojemu koledze po fachu, który po porodzie przyszedł i zapytał o zdrowie moje i Maleństwa). Przy okazji pragnę też napisać kilka ciepłych słów o Personelu oddziału Perinatologii i wspaniałej ekipie odbierającej poród, trafiłam na wspaniałych ludzi, zaangażowanych w to co robią i profesjonalnych w każdym calu, zostałam otoczona wspaniałą opieka, wszystko odbyło się szybko, sprawnie i chciałoby się napisać - niemal bez bólu:) Panie Prof. medal za Pańskie zasługi, dzięki Panu zawsze czułam się komfortowo, bezpiecznie i mogłam mimo komplikacji ze spokojem czekać i cieszyć się że niedługo na świat przyjdzie moje Małe Szczęście. Dziękuje za Pana sumienność i profesjonalizm. Z całą pewnością jeśli po raz kolejny będę w ciąży, to Profesor będzie prowadził moją ciążę a poród odbędzie się w Madurowiczu. Nie zaufałabym już nikomu innemu. Wioleta Kołodziejczyk

 • bardzo dobry

  fachowy i kompetentny, może w gabinecie nie ma sprzętu 4d ale z tradycyjnego obrazu usg potrafi wyczytać bardzo wiele, spokojny i kulturalny, pod koniec ciąży przed każdą wizytą obowiązkowe ktg, cena wizyty adekwatna do wiedzy i doświadczenia pana Profesora

 • bardzo słaby

  Bardzo żałuję, że zaufałam temu lekarzowi. Profesor Kalinka prowadził moją ciążę od 6 tyg. Przychodziłam do niego regularnie bo kierowałam siię dobrymi opiniami o tym lekarzu i przeświadczeniu o jego wiedzy i kompetencji, a także tym, ze podczas porodu w Madurowiczu będę miała zapewniona profesjonalna opiekę. Niestety spotkał mnie ogromny zawód i ogromna trauma. Począwszy od tego, ze lekarz jest zadufany w sobie i UKIERUNKOWANY TyYLKO NA ZAROBEK (m.in. wizyta krótka, zdawkowa, nachalne namawianie pacjentek na udział w jego szkole rodzenia i oddawanie krwi pepowinowej do banku, z którym współpracuje, koszt wizyty to 200 zł plus koszty ktg i wszystkich badań lab.) skończywszy na braku profesjonalizmu - co lekarz może odczytać z obrazu usg wykonywanym na sprzęcie, który pamięta czasy głebokiej komuny, po prostu na starym gracie? NIC. Nie potrafi nawet oszacować orientalnej masy płodu, na badania usg kieruje wiec do specjalistów znających sie i pracujących na odpowiednim sprzęcie. Najgorsze jest jednak to ze na dwa tyg przed terminem porodu, gdy praktycznie już mojej szyjki macicy nie było ( ok. 4 mm) lekarz zbadał mnie dopochwowo i odesłał do domu. Po badaniu w drodze do domu odeszły mi wody - jestem przekonana ze powodem było niedelikatne badanie. Trafiłam do Madurowicza, a tam po prostu tragedia, tego nie da sie opisać.... Kalinki oczywiście przy porodzie nie było, poród przyjmowała banda gburów i nieuków. Rodziłam kilkanaście godzin, straciłam mnóstwo krwi, w ogromnym, niewyobrażalnym bólu, nikt mi nie pomagał, znieczulenie zostało podane nie w porę i szybko przestało działać. Łożysko urodziło sie niekompletne wiec musiałam być łyżeczkowania - zabieg był wykonywany BEZ ZNIECZULENIA!!! Dopiero gdy zaczęłam niemalże tracić przytomność z bólu zawołano anestezjologa... Potem pobyt w szpitalu... Lekarka stwierdziła ze chyba udaje i wymalowałem sie białym pudrem... Po prostu brak słów, dopiero po interwencji z zewnątrz zajęli sie mną, przyznali do błędnie zinterpretowanych wynikow badania i przetoczyli krew, inaczej bym chyba zeszła z tego świata... Oczywiście Kalinka nawet do mnie nie zadzwonił.... Przestrzegam wszystkie przyszłe mamy przed tym człowiekiem i cała ekipa w Madurowiczu.

 • bardzo dobry

  Profesor prowadził moje dwie ciąże. Dodam, że obie były zagrożone. Jest osobą ogromnie kompetentną, nie lekceważy żadnych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentkę i udziela wyczerpujących odpowiedzi. Miałam możliwość poznania wielu ginekologów i z pełnym przekonaniem stwierdzam, iż jest lekarzem wyjątkowym. W mojej opinii, jak również wielu przyszłych mam poznanych na Oddziale Perinatologii w szp. Pirogowa dzięki swemu profesjonalizmowi daje pacjentkom poczucie bezpieczeństwa. Profesor osobiście odbierał oba moje porody i odwiedzał również po porodzie na oddziale neonatologii. Gorąco polecam!

 • bardzo dobry

  Ciąża i narodziny dziecka to wyjątkowy czas, normalne jest że chcemy jak najlepszej opieki dla siebie i Maluszka. Pan Profesor może budzić mieszane uczucia, jest osobą konkretną dlatego też wizyty u Niego nie są bardzo długie. Z początku miałam wątpliwości czy wszystko zdąrzył sprawdzić. Sam z siebie jak nie ma takiej konieczności nie rozgaduje sie, wiec po wyjsciu z gabinetu może się mieć niedosyt. z drugie strony jak wiadomo im mniej wiemy tym lepiej spimy ( czasem fachowe słowo może u nas wywołać strach - a to norma). Wszelkie wątpliwości w moim przypadku rozwiały się w momencie kiedy Pan prof skierował mnie do Szpitala - w moim mniemaniu błachy powód - nadciśnienie tętnicze. Oczywiście napewno to był szczęśliwy zbieg okoliczności ze bylam w Szpitalu. Ale po trzech dniach pobytu kiedy ustabilizowano ciśnienie i nadszedł czas wypisu, Pan Prof. zadał mi kluczowe dla mnie pytanie - " czy coś jeszcze Panią niepokoi"?. takie niby nic... Moj Maluszek mniej się ruszał - ale ciąza coraz wieksza a miejsca coraz mniej wiec wydawałoby sie ok. Pan Prof. nie odesłał mnie z watpliwościami do domu, zlecil dodatkowe badania. Które nie były najlepsze. Kolejnym badaniem mial byc test oksytocynowy - wiedziałam ze może sie to skonczyć porodem wiec nie chciałam sie zgodzić na ten test, poniewaz dzien wcześniej na usg zwazono Młodego i mial ledwo 2300g ( jeszcze gdzies granica bledu ). chyba z 5 lekarzy mnie pocieszało i powtarzało zeby sie nie martwic, oczywiście zdarzają się przypadki w których trzeba zakończyć przed czasem ciąze, ale napewno u mnie tak nie bedzie, itp.... Jedyny Pan Prof. pow ze mam racje i tak może być ale wszystko co tutaj robią robią dla mojego i Maluszka dobra. Byłam przygotowana na kazda opcje, ta gorsza również. Niestety albo i stety test wyszedl negatywnie i w przeciagu 10 min bylam na sali operacyjnej. Pan Prof nie analizował godzinami badan, rzucił okiem na wydruk z progu sali i pow ze nie mamy wyjscia musimy zakonczyc ciaze przed czasem ( Mlodemu spadalo tetno ponizej normy - zagrozenie niedotlenieniem- uduszeniem). Pan prof. jest doświadczonym lekarzem, dlatego tez te wizyty nie sa dlugie ( adekwatne do potrzeb). w trakcie cc okazało sie ze na pepowinie byl wezel prawdziwy. Mikołaj bo tak ma na imie moj synek - urodzil sie w 35 tyg, z niska masa urodzeniowa, musial zostac 8 dni w Szpitalu. Ale co najważniejsze JEST, Jest z nami!!! Pieknie nadrobil zaleglosci- wspaniale sie rozwija!. W dzisiejszych czasach gdzie opieka neonatologiczna jest na wysokim poziomie ( a w Madurowiczu jest) nie musimy sie tak bac tych przedwczesnych porodów. Rożnie mogło byc, nawet nie chce o tym myśleć. Oceńcie sami czy jest w tym zasluga Pana Profesora. wystarczy wlączyć tv i posluchac co sie dzieje w innych szpitalach...! Ja szczerze polecam!!!

 • bardzo dobry

  Witam, Profesor prowadził moją ciążę i jeśli będę jeszcze kiedyś w ciąży to też z pewnością będzie ją też powadził. Jest świetnym specjalistą, który nie zlekceważy nawet, zdawałoby się, błahego objawu (np. swędząca skóra). Dba nie tylko o swoje pacjentki, ale o wszystkie panie znajdujące się pod jego opieką na oddziele w Madurowiczu. Profesor nie odbierał mojego porodu, ale załoga w szpitalu zasługuje na słowa uznania i podziękowania z mojej strony. Zatem profesor to nie tylko świetny lekarz ale także menager:) Słowe: bardzo polecam tego lekarza !!!

 • bardzo dobry

  O profesorze można się wyrazić tylko w jeden - bardzo pozytywny sposób. Nie jestem kobietą ale jestem ojcem, który równie mocno przeżywa ciążę i poród swojej partnerki. Profesor w sposób nader profesjonalny podchodzi do pacjentek, jest dyspozycyjny i służy pomocą nawet poza godzinami przyjęć. W pełni zasłużony tytuł Profesora. Witek Koziróg

 • bardzo dobry

  Do Profesora Kalinki trafilam sugerując się opiniami ktore krążą w Internecie i z pewnością się nie zawiodłam!!! Profesor prowadził moja druga ciążę (pierwsza poronilam i w mojej opinii, poprzedni lekarz dr Bas -narazila mnie na poważny uszczerbek na zdrowiu) Profesora Kalinke cenie za ogromna wiedze, pelen profesjonalizm i rzetelność...Przez całą ciążę czułam się spokojna i bezpieczna u jego boku, a ciąża nie należała do bezproblemowych (celiakia i cukrzyca mamy, skracajaca sie szyjka macicy, infekcje grzybicze i bakteryjne podczas ciąży a takze podejrzenie hipotrofii plodu)...W pierwszej chwili Profesor sprawia wrażenie osoby oschlej ale przy blizszym poznaniu bardzo zyskuje- jest niezwykle rzeczowy,konkretny, cierpliwie słucha i odpowiada na wszelkie pytania. Profesor z pewnością nie należy do osób które wyznają zasadę ze "jakoś to będzie".Na kazda wizyte wymaga całego pakietu badań dzięki temu nic nie umyka jego uwadze..Na oddziale Perinatologii spędziłam łącznie z 3 tygodnie-pracują tam wspaniali ludzie-czekajac na swojego dzidziusia niejednokrotnie byłam świadkiem wielu trudnych sytuacji i szybkich decyzji ktore lekarze musieli podejmować.Urodzilam silami natury-11dni po terminie.Bardzo mi zalezalo aby poród był naturalny-profesor wspierał mnie w tej decyzji, nie wywieral nacisków a ponieważ były ku temu okoliczności pozwolił czekać. Jeżeli tylko nasz domowy budżet nam na to pozwoli chciałabym aby Profesor prowadził moja następna ciążę!Sylwia N.

 • bardzo dobry

  W pełni podzielam wszystkie poniższe pozytywne opinie. Pan profesor prowadził moją ciążę i jestem bardzo zadowolona. Nie lekceważył moich obaw, wszystko wyjaśniał, zawsze poświęcał tyle czasu ile potrzebowałam.Urodziłam zdrowego synka. Na każdej wizycie miałam badanie USG.Czułam się spokojna, bo wiedziałam, że jestem pod dobrą opieką. Zespół Pana Profesora na perinatologii to profesjonaliści od położnych po lekarzy, potrafią dac sobie radę nawet z najtrudniejszymi przypadkami.A poza tym. wszystkim Profesor to miły i kulturalny człowiek.Nie szukam już innego lekarza.

Znasz już opinie o tym lekarzu?

Umów wizytę